Učbeniški sklad OŠ Idrija omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem. Prejeli jih bodo v prvih dneh pouka. Izposoja bo potekala postopoma od 9. razreda navzdol.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti učbenike nepoškodovane. Če učbenik uničijo ali izgubijo, ga morajo nadomestiti.

Dolžnost učencev in njihov skrbnikov je, da učbenike zaščitijo z novim ovitkom in opremijo s podatki uporabnika, to je imenom, priimkom, razredom in oddelkom.

Seznami potrebščin so še vedno dostopni na spletni strani šole.

Šolska knjižnica bo za izposojo ostalih gradiv odprta predvidoma od ponedeljka, 9. septembra, dalje. Vsak dan od 7. do 14. ure.

Mira Tratnik in Martina Vidmar