Interesne dejavnosti v šol. letu 2018/19

DEJAVNOSTI MENTOR RAZRED ČAS IZVAJANJA
Planinci Marija Bončina 1. – 9. izleti ob sobotah
Mala planinska šola Marija Bončina 1. – 3. Od oktobra, torek ob 15.15 do 16.15

PEVSKI ZBORI

– OPZ Papagajčki

– OPZ Zlata Roža

– MPZ Mladi upi

 

Elizabeta Lampe

Elizabeta Lampe

Elizabeta Lampe

 

1. – 2.

3. – 5.

6. – 9.

 

1x tedensko 7. šolsko uro četrtek

, 1x tedensko 7. šolska ura sreda

, 2x tedensko torek 6. in 7. šol.ura

Lutkovno-gledališki krožek Živa Caruso, zunanja sodelavka Mira Rejec 2. – 9. OKTOBER – JUNIJ
Ročne spretnosti Simona Bevk 1. – 3. po dogovoru
Filmski krožek Robert Jereb 6. – 9. po dogovoru
Fotografija Matjaž Kerček 6. – 9. strnjeno – jeseni
Prva pomoč Peter Tončič 7. – 9. celo leto, dan in ura v tednu bo določena naknadno
Malčki bralčki Zdenka Skrt 1. Oktober – junij; ponedeljek 14.15 – 15.00
Kresniček Majda Mlinar 2 september. – februar
Likovno ustvarjanje Irma Gnezda 3. – 4.r po dogovoru
Italijanščina Sandra Poljanec 3. – 6. po dogovoru

Španščina (krožek)

za učence od 4. do 6. razreda

Maria Ana Kremžar Jerman 4., 5. in 6

Po dogovoru (6. ali 7. ura)

1x na teden.

Angleška bralna značka Branka Skrt 1. – 3. r obe podružnici oktober – marec
Angleške urice – Zavratec Branka Skrt 1. – 4. torek, 6. ura
Čebelarski krožek Peter Tončič 4. – 6. po dogovoru
Mediacija in nenasilna komunikacija Urška Boškovič 5. – 9. petek, 7. ura
Medgeneracijsko druženje Nada Božič 8. – 9. po dogovoru
Ti si zvezda svojega življenja Marta P. Šemrl 3. po dogovoru
Krožek za razmišljanje Marta P. Šemrl 6. po dogovoru
Socialne igre Nada Božič 5., 6.r Po pouku
Vokalna skupina Marina Bizjak 6. – 9. r pon, tor ali čet
Krožek osnov programiranja (npr. mobilnih aplikacij) Nejc Grošelj 8. in 9. razred V primeru interesa bi krožek potekal v obsegu 10 ur enkrat v zimskem času.
Literarni klub Robert Jereb 6.–9. po dogovoru 6. ali 7. učno uro
Stripovski krožek Robert Jereb 6.–9. po dogovoru 6. ali 7. učno uro
Kuharsko-slaščičarski krožek Martina Kokelj 6.–9. r po dogovoru
Novinarski krožek Martina Kokelj 4.–9. r po dogovoru
Urejanje spletne strani ONIS Martina Jazbar Čefarin ONIS2 Po potrebi, ob dogodkih
Kolesarski izpiti Lidija Kacin 5. a celo šolsko leto
Bevkova bralna značka učitelji RP – razredniki; učitelji SLO 1. – 9. Po dogovoru
Eko bralna značka Učitelji razredniki 1. – 5. Po dogovoru
Knjižni molj, bralno tekm. Branka Skrt 1.-3. in Godovič Oktober-marec
Nogomet – rekreacija Leon Pisk 6 – 9.
Dodatna pomoč pri slovenščini za učence tujce Martina Vidmar 1.-9.  (odvisno, komu bo pomoč pripadala) petkrat tedensko – predure in po pouku
Likovni krožek Marta Erjavec PPVI 7. ura – ponedeljek, petek
Fotografski krožek Marta Erjavec PPVI 7. ura – sreda
Šolski časopis Dinozavrove stopinje Maja Mivšek 1.-5.g Celo leto (20 ur) * po dogovoru
Likovni krožek Maja Mivšek 1.-5.g Celo leto (35) – 2h/14 dni
OPZ Muhce (na PŠ Godovič) Hermina Tominec 1. – 5. g predvidoma pon, 6. in 7. šol. ura
Namizni tenis Tina Ferjančič 6. – 9. r Okt – April (ponedeljek, 6. ali 7. ura)
Socialne igre PŠ Godovič Marja Š. Vehar 3. – 5. g sreda (12.40 do 13.25)
Rokomet Romana Močnik 6. – 9. r torek 6. ura ali četrtek 7. ura