V tednu od 14. do 18. maja 2018 bo dejavnost ‘Malčki bralčki’ še potekala po ustaljenem urniku. S prihodnjim tednom (od 21. maja dalje) pa bom z učenci delala individualno oz. v parih (pred poukom, v času pouka ali podaljšanega bivanja – po predhodnem dogovoru z učiteljicami). Dejavnost se v rednem terminu ne bo več izvajala.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vam želim mnogo uspešno prebranih besed, stavkov, zgodbic še naprej.

Zdenka Skrt