Urnik ZOOM srečanj velja za obdobje med 30.11.2020 in 4.12.2020

ura

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

1.

ZGOZOOM

BIO / GEO 

MAT – ZOOM (ocenjevanje)

SLJZOOM

MAT 

2.

3.

GUM 

TJA 

FIZZOOM

TJA ZOOM

4.

KEM

DOD KEM – ZOOM
UP KEM – ZOOM

SLJ 

ŠPO

5.

DKE-ZOOM

DOP FIZ - Anja Vencelj -
ZOOM

TIT / LUM – 

ZOOM (LUM)

6.

DOD TJA ZOOM

IP OGL – Nejc U. (1. ura)
IP NI1 - Urška B. (1. ura)

RU – ZOOM

7.

IP:

UBE - Nejc G. 
KOŠ - Tina F., - ZOOM
Leon P. 
ODB – Tina F., 
Romana M.
DOD FIZ - Anja V.
DOD KEM - Alenka M.-ZOOM

IP:

MMEZOOM
Nejc Grošelj
DOD ZGO -
Marija Majnik
DOD SLJ - 
Robert J.

Spodnji IP-ji: 

ŠSP - Tina F., 
Romana M. 
ŠZZ - Romana M., 
Tina F. 
DIP – Anja Vencelj 
SPH – Greta V., 
Alenka P. 
ŠI2 – Maria A. K. J. ZOOM
LS 2 - Irma G. ZOOM
ŠNO - Urša E. 
OGL – Nejc U. (2. ura)ZOOM
NI1 - Urška B. (2. ura)ZOOM

IP:

FVZ1 - 
David S.
FVZ2 - 
Robert J.
NI2 - Urška B. ZOOM 

ID Mega Kviz - Marija M.
               ZOOM
ŠI2 - Maria A.K.J
ZOOM

 

Dostopnost