Urnik ZOOM srečanj velja za obdobje med 25.01.2021 in 29.01.2021

ura

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

1.

SLJ – ZOOM

MATZOOM

SLJ

      NAR

7.a in 7.b ZOOM

7.cZOOM

ZGOZOOM

7.b ob 7:50

7.c ob 8:20

7.a ob 8:55

2.

3.

NAR

7. a in 7. b ZOOM

7. c 

TJAZOOM

TIT / LUM

ŠPOZOOM

MATZOOM

4.

GEOZOOM

5.

GUM

DKEZOOM

TJA 

DOP MAT

ZOOM

6.

DOD MAT

DOP NAR

RU

ZOOM

7.

IP:

UBE – Nejc Grošelj ZOOM

 

 

 

 

IP:

LS1 - Irma Gnezda
   ZOOM

Spodnji IP-ji: 

NI1 - Urška Boškovič-ZOOM
ŠSP 1, 2 – Tina Ferjančič,
      Romana Močnik
ŠZZ 1, 2 – Romana Močnik,
      Tina Ferjančič 
SPH – Greta Vončina ZOOM
   (Alenka Peternelj) 
GLP - Marina Bizjak
OGL – Nejc Urbas (2 uri)
ŠNO - Urša E.
DIP – Anja Vencelj ZOOM

IP:

FVZ1 - ZOOM
David Stegu
FVZ2 - 
Robert Jereb
ISP TJA -
Peter Tončič
 

Dostopnost