Počitniški koledar zdravja 2021, ki so ga na pragu poletnih počitnic pripravili sodelavci na NIJZ, je namenjen osnovnošolskim otrokom (zlasti v 2. triadi), ki jih želimo tudi med počitnicami spodbuditi k zdravemu načinu življenja, dobremu počutju in jih motivirati k lastni skrbi za svoje zdravje. Izdelek vsebuje devet vsebinskih področij z glavnimi sporočili ter koledar poletnih počitnic 2021 z izzivi/nalogami iz posameznih vsebin.

Počitniški pozdrav!

Počitniški koledar zdravja - prenos (pdf)

Dostopnost