Na podlagi 14. člena  Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr. 20/19 in 36/19), ki se glasi :

“Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 26. 6. do 30. 6. in od 16. 8 do 20. 8. tekočega šolskega leta”,

boste spričevala lahko dvignili v tajništvu šole 28. 6., 29. 6. in 30. 6. ter v tednu od 16. 8. do 20. 8. med 10. in 11. uro.

V šolo vstopajte skozi službeni vhod (mimo športnega centra). Prosimo vas, da si ob vstopu v šolo razkužite roke in uporabljate zaščitno masko.

Dostopnost