Interesne dejavnosti v šol. letu 2019/20

DEJAVNOSTI MENTOR RAZRED ČAS IZVAJANJA
Planinci

Mateja Kogej Lapajne

Marija Bončina

1. – 9. izleti ob sobotah
Mala planinska šola

Mateja Kogej Lapajne

Marija Bončina

1. – 3. po dogovoru

PEVSKI ZBORI

– OPZ Papagajčki

– OPZ Zlata Roža

– MPZ Mladi upi

 

Elizabeta Lampe

Elizabeta Lampe

Marina Bizjak

 

1. – 2.

3. – 5.

6. – 9.

 

četrtek 7. ura

sreda 7 ura

ponedeljek 7. ura in torek 6. ura

Lutkovno-gledališki krožek Živa Caruso 3. – 9. oktober-maj/1xtedensko
Ročne spretnosti Sabina Gnjezda Vidmar 3. – 5. 1/tedensko, celo šolsko leto
Mladi in denar Simona Bevk 8. – 9. oktober maj
Filmski krožek Robert Jereb 6. – 9. po dogovoru
Fotografija Matjaž Kerček 6. – 9. strnjeno – jeseni
Prva pomoč Peter Tončič 7. – 9. celo leto
Kresniček Majda Mlinar 2 september – februar
Italijanščina Tanja Andder 4. – 6. Po 15. uri (koncu PB)
Krožek ruščine Tanja Andder 4. – 6. Po 15. uri (koncu PB)
Španščina 2 Maria Ana Kremžar Jerman 6. – 9. r 6. ali 7. ura
Angleška bralna značka Branka Skrt 1. – 4. r obe podružnici oktober – april
Angleške urice – Zavratec Branka Skrt 1. – 4. September – junij
Angleške urice – Godovič Branka Skrt 1. September – junij
Čebelarski krožek Zvone Mohorič, Peter Tončič 1. – 9. po dogovoru
Mediacija in nenasilna komunikacija Urška Boškovič 6. – 9. petek, 7. ura ali predura
Socialne igre Ozebek Nina 1.– 5. Po dogovoru
Bralne spretnosti Ozebek Nina 1.-4. Po dogovoru
Vokalna skupina Marina Bizjak 6. – 9. r pon, tor ali čet
Kuharsko-slaščičarski krožek Martina Kokelj 6.–9. r september–junij
Spletno glasilo Kwa prauš Tjaša Petkovšek 6. – 9. Celo šolsko leto
Tutorstvo Tjaša Petkovšek 6.–9. r. celo šolsko leto
Turistični krožek Martina Kokelj, Greta Vončina 6.–9. razred september–maj (projekt Turizmu pomaga lastna glava: izdelava seminarske naloge in stojnice)
Urejanje spletne strani ONIS Martina Jazbar Čefarin ONIS2 Po potrebi, ob dogodkih

Delavnica senzorne integracije

(če bo izvedba možna glede na urnik)

Jana Gregorač ONIS  
Kolesarski izpiti Lidija Kacin 5. a celo šolsko leto
Bevkova bralna značka učitelji RP – razredniki; učitelji SLO 1. – 9. Po dogovoru
Eko bralna značka Učitelji razredniki 1. – 5. Po dogovoru
Likovni krožek Marta Erjavec PPVI  
Kuharski krožek Marta Erjavec PPVI  
Namizni tenis Tina Ferjančič 6. – 9. r  6. ali 7. ura
Gibalne urice Jože Cuderman

1.- 3. g

 

Dejavnost bi izvajal 1x tedensko, če bi mi urnik to omogočal
Delavnice senzorne integracije Marta Erjavec, Erika Kavčič   Ponedeljek, 16.00- 17.00

Dostopnost