Urnik interesnih dejavnosti

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI MENTOR RAZRED ČAS IZVAJANJA
PLANINCI Marija Bončina 2. – 9. ob sobotah
MALA PLANINSKA ŠOLA Marija Bončina 1. – 3. 1 krat tedensko/začetek novembra

PEVSKI ZBORI

– OPZ Papagajčki

– OPZ Zlata Roža

– MPZ Mladi upi

 

Elizabeta Lampe

Tadeja H. Lapajne

Elizabeta Lampe

 

1. – 2.

3. – 5.

6. – 9.

 

torek, 7. ura

torek, 6. ura

četrtek 6. in 7. ura

LUTKOVNO-GLEDALIŠKI KROŽEK Živa Caruso, zunanja sodelavka Mira Rejec 2. – 9. po dogovoru
FILMSKI KROŽEK Robert Jereb 6. – 9. petek, 7. ura
FOTOGRAFIJA Matjaž Kerček 6. – 9. 1 krat mesečno, petek 7. – 9. ura
GLEDALIŠKI KROŽEK Jožica Zupančič 8. – 9. po dogovoru
KNJIŽNIČARSKI KROŽEK Mira Tratnik 6. – 8. po dogovoru
MALČKI BRALČKI Zdenka Skrt 1. predvidoma ponedeljek ali sreda 14.30 – 15.15 (od novembra dalje)
BRALNE SPRETNOSTI Mojca Lapanje 1. – 3. po dogovoru
LIKOVNO USTVARJANJE Silva Menard 6. po dogovoru/september, oktober
EKO KROŽEK Majda Gantar 1. – 5. po dogovoru
KRESNIČEK naravoslovje Majda Mlinar 2. predvidoma sreda, 6. ura
ITALIJANŠČINA Sandra Poljanec 3. – 6. po dogovoru
ŠPANŠČINA Maria Ana K. Jerman 3. – 9. po dogovoru
ANGLEŠČINA SKOZI PRAVLJICE Branka Skrt 3. petek, 5. ura
ANGLEŠKE URICE – Zavratec Melita Rutar 1. – 4. torek, 6. ura
ČEBELARSKI KROŽEK

Damijana Likar,

zunanji izvajalec

6. – 9. po dogovoru
MEDIACIJA IN NENASILNA KOMUNIKACIJA Urška Boškovič 5. – 9. četrtek, 8. ura
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Nada Božič 8. – 9. četrtek, 15. 00 na Marofu
TI SI ZVEZDA SVOJEGA ŽIVLJENJA Marta P. Šemrl 3. po dogovoru
KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE Marta P. Šemrl 6. po dogovoru
SOCIALNE IGRE – Godovič Marja Šifrer Vehar 3. – 5. sreda, 6. ura
SOCIALNE IGRE Marja Šifrer Vehar 4. po dogovoru
SOCIALNE IGRE Marja Šifrer Vehar 5. torek, 6. ura
KOREOGRAFSKI IZZIV Tina Ferjančič 4. – 9. po dogovoru (občasno)

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

poudarek na dodatnih urah ŠVZ

Janja Grošelj 1. – 9. po dogovoru
KUHARSKI KROŽEK Mavri Helena 6. – 9. r po dogovoru

 

Dostopnost