Skoči na glavno vsebino

Dragi učenci in spoštovani starši.

Naša šola sodeluje kot partnerska šola Osnovne šole Cerkno v projektu Popestrimo šolo 2014/15.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Naročnik javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. V okviru projekta Popestrimo šolo, bomo na naši šoli začeli izvajati obšolske aktivnosti, v katere se bodo lahko vključevali naši učenci. Aktivnosti bodo potekale v obliki interesnih dejavnosti po pouku, občasno tudi ob sobotah (planinski izleti, naravoslovni tabori, tabori za nadarjene, …) in med počitnicami.

Vse aktivnosti so za učence BREZPLAČNE.

URNIK AKTIVNOSTI (FEBRUAR, MAREC):

DEJAVNOST

ČAS

Angleške urice (1. – 3. razred)

pon, 16.00 – 17.00

Plesne urice (1. – 3. razred)

pon, 17.00 – 18.00

Matematika na zanimiv način
(4. – 5. razred)

pon, 16.00 – 17.00

Računalniški frajerji
(4. – 5. razred)

pon, 17.00 – 18.00

Dostopnost