Organizacija

Ravnateljica Ivica Vončina (05) 37 26 200
Pomočnici ravnateljice

Zdenka Skrt

Dina Rudolf

(05) 37 26 216
Tajništvo

Mojca Kokošar

Neda Permozer

(05) 37 26 211

faks (05) 37 71 065

Računovodstvo

Tatjana Tratnik

Mirica Lazar

Neda Permozer

(05) 37 26 213

(05) 37 26 214

 

Šolska svetovalna služba

Nevja Felc

Marta Pajer Šemrl

Marja Šifrer Vehar

Nada Božič

(05) 37 26 215

(05) 37 26 217

(05) 37 26 222

 

 Zbornica (05) 37 26 218
 Šolska kuhinja (05) 37 26 219
 Šolska knjižnica Mira Tratnik (05) 27 26 220