Organizacija

Ravnateljica Ivica Vončina (05) 37 26 200
Pomočnici ravnateljice

Zdenka Skrt

Dina Rudolf

(05) 37 26 216
Tajništvo

Mojca Blaj

Mihaela Zelenec Koblar

Barbara Leskovec Močnik

(05) 37 26 211

faks (05) 37 71 065

Računovodstvo

Tatjana Tratnik

Mihaela Zelenec Koblar

Barbara Leskovec Močnik

(05) 37 26 213

(05) 37 26 214

(05) 37 26 214

Šolska svetovalna služba

Sabina Lidjan

Marja Šifrer Vehar

Nada Božič

(05) 37 26 215

(05) 37 26 217

(05) 37 26 222

 

 Zbornica (05) 37 26 218
 Šolska kuhinja (05) 37 26 219
 Šolska knjižnica Mira Tratnik in Martina Vidmar (05) 37 26 220