Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Idrija že od svoje ustanovitve zbira denarna sredstva iz prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov. S tako pridobljenim denarjem smo pomagali nekaterim učencem in jim omogočili udejstvovanje v različnih dejavnostih, ki jih organizira šola. Vsako leto se del sredstev nameni tudi za izvedbo šole v naravi v Nerezinah za vse učence.
Vaše prostovoljne prispevke za Šolski sklad OŠ Idrija lahko nakažete na račun številka  SI56 01100-6008338531; sklic 00-50; za šolski sklad.
Poslovanje šolskega sklada vodi upravni odbor Šolskega sklada OŠ Idrija.

Kako do finančne pomoči iz šolskega sklada?

V kolikor bi potrebovali finančno pomoč pri plačilu stroškov bivanja vaših otrok v CŠOD, ŠN, lahko komisiji oddate prošnjo za pomoč. Obrazec za vlogo za dodelitev pomoči iz šolskega sklada najdete spodaj. Skupaj z obrazložitvijo in dokazili ga oddate Mojci Lapanja. Vlogo lahko pošljete na elektronski naslov mojca.lapanja@guest.arnes.si ali po navadni pošti. Upravičenost za pomoč najprej obravnava Komisija za subvencije OŠ Idrija, sledi še odobritev Odbora šolskega sklada. Prosilec  v petnajstih dneh prejme sklep o višini finančne pomoči.

Dokumenti šolskega sklada:

Pravila Šolskega sklada Osnovne šole Idrija

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi in drugih nadstandardnih dejavnosti

 

Zapisniki in poročila o delovanju šolskega sklada

poročilo o poslovanju 2014
poročilo o delovanju 2014/15
poročilo o delovanju 2015/16
poročilo o delovanju 2016
poročilo o delovanju 2016/17
poročilo o delovanju 2017/18
poročilo o delovanju 2018/19
poročilo o delovanju 2019/20
Poročilo o delovanju 2020/21

Načrt dela šolskega sklada

program dela 2017/18
Program dela 2018/19
program dela 2019/20
program dela 2020/21
Program dela 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost