NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je z odredbo MIZŠ za učence 6. in 9. razredov obvezno, za učence OŠ NIS pa prostovoljno.

Predmet Matematika Slovenščina Biologija Angleščina
9. r. 6. r. 9. r. 6. r. 9. r 6. r.
Redni rok 7. 5. 2019 (četrtek) 5. 5. 2020 (torek) 11. 5. 2020 (ponedeljek)

1. 6. 2020 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

8. 6. 2020 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

Dodatne informacije za učence in starše.

Več informacij pa lahko dobite na spletni strani RiCa.