KLUB STARŠEV in izobraževanja za starše v šolskem letu 2019/20

S finančnim  sodelovanjem Hidrie in razpoložljivosti znanih, v našem prostoru uveljavljenih zunanjih predavateljev, načrtujemo predavanja z aktualno vzgojno tematiko za starše in strokovni zbor.

V šolskem letu 2019/2020 bomo na OŠ Idrija nadaljevali s programom oziroma s sklopom predavanj v okviru projekta Klub staršev. Starši in strokovni delavci šol so bili z vsebino predhodno izvedenih predavanj zadovoljni.

Pri nudenju pomoči otrokom, ki imajo vzgojne in disciplinske težave je nujno sodelovanje med šolo in starši; potrebna je vzajemna medsebojna podpora. Starši v prepričanju, da delajo svojemu otroku najboljše, nemalokrat zlasti v zgodnejšem obdobju šolanja spregledajo in preslišijo namige ter informacije strokovnih delavcev šole, ki jih opozarjajo na težave, ki jih otrok izkazuje v času pouka in med vrstniki. Sprva majhne težave z odraščanjem postajajo večje in razreševanje le-teh v obdobju zadnje triade osnovne šole v najzahtevnejših primerih že presega kompetence in pristojnosti strokovnih delavcev šol.

Načrtovana predavanja, delavnice in predavatelji v  šolskem letu 2019/1020

Datum                Predavatelj                    Naslov                                                                     Razred

NOV TERMIN

14. 1. 2020

 

Ingrid Klemenčič

Dobri starši uporabljajo starševsko moč,

Nemogoče je nekomunicirati z otrokom

1. – 9. r

1.- 4. r  zelo priporočljivo

10. 12. 2019 Dr. Milan Hosta Usodna povezanost dihanja, čustev in zdravja 1.  – 9. r

Predvideni termini predavanja se lahko spremenijo zaradi zasedenosti določenega  predavatelja.

Vodja projekta  je Nada Božič.

Marta Erjavec in Jana Gregorač bosta izvajali vaje s področja senzorne integracije v prostorih bivšega dijaškega doma. Delavnice so namenjene učencem od 1. do 5. razreda, izvajale se bodo ob ponedeljkih od 16.00 do 17.00 v prostorih PPVI.