KLUB STARŠEV in izobraževanja za starše v šolskem letu 2017/18

Pogram predavanj KLUBA STARŠEV in delavnice za  starše v šolskem letu 2017/18

 

  1. 10 2017  Simona Levc        Ali vzgajamo samostojne in odgovorne osebe?
  1. 1. 2018   Nevenka Gričar    Kako z gibanjem podpreti otrokov razvoj? (senzorna integracija)

 

KJE:                 predavalnica OŠ Idrija

KDAJ:              ob 17. uri

 

DELAVNICE ZA STARŠE z doc. dr. Seastjanom Kristovičem.

Dr.  Kristovič pravi: » Ker se je permisivna vzgoja izkazala za napačno in celo škodljivo, kar se evidentno kaže na otrocih in pri delu z njimi, se je nujno potrebno vrniti h koreninam vzgoje oz. kot sam pravim – k vzgoji po zdravi pameti. Pojavlja se problematika, ki je 15-20 let nazaj še ni bilo – od splošne nezainteresiranosti, zdolgočasenosti, nespoštovanja kakršnekoli avtoritete, do zasvojenosti z raznimi substancami oz. računalnikom in televizijo, do apatije in številnih samomorov. Stanje je alarmantno in zaskrbljujoče…«

 

  1. delavnica 11. 10. 2017
  2. delavnica 15. 11. 2017
  3. delavnica  7. 12. 2017
  4. delavnica  17.   1. 2018
  5. delavnica  14.   2. 2018

 

KJE:               učilnica angleščina 1 (2. nadstropje)

KDAJ:             ob 17. uri

Dr. Kristovič pravi: »Ker se je permisivna vzgoja izkazala za napačno in celo škodljivo, kar se evidentno kaže na otrocih in pri delu z njimi, se je nujno potrebno vrniti h koreninam vzgoje oz. kot sam pravim, k vzgoji po zdravi pameti. Pojavlja se problematika, ki je 15-20 let nazaj še ni bilo – od splošne nezainteresiranosti, zdolgočasenosti, nespoštovanja kakršnekoli avtoritete, do zasvojenosti z raznimi substancami oz. računalnikom in televizijo, do apatije in številnih samomorov. Stanje je alarmantno in zaskrbljujoče…«

Vsebina  delavnic:

– kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo, postavljanje mej, vzgojna doslednost

– skupna naloga šole in staršev,

– vzgoja za vrednote

– kako proti apatiji in dolgčasu

– vztrajnost in prenašanje porazov, komunikacija,

škodljivi vplivi računalnika in televizije ter posledice na razvoj otroka oz. mladostnika; vzroki in odprava le-teh,

brezciljnost, naveličanost in bivanjska praznina,

– vzroki zasvojenosti z drogami, alkoholom…, agresivnost, samomori/preventiva,

– kako kljub ločitvi ostati in postati dober starš.

 

Nevja Felc