Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronski naslov
Zdenka Rejc 1. a, JV 1. a zdenka.rejc@guest.arnes.si
Mateja Kogej Lapajne 1. b 1. b mateja.kogej-lapajne@guest.arnes.si
Simona Bevk 1. c 1. c simona.bevk@guest.arnes.si
Ana Kurtanjek 2. učiteljica v 1. a razredu, PB / ana.kurtanjek@guest.arnes.si
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. b razredu, PB / ziva.caruso@guest.arnes.si
Brigita Šepec 2. učiteljica v 1. c, PB / brigita.sepec@guest.arnes.si
Renata Hvala 2. a 2. a renata.hvala@guest.arnes.si
Maja Božič 2. b 2. b maja.bozic3@guest.arnes.si
Urška Gostiša 2. c 2. c urska.gostisa@guest.arnes.si
Branka Skrt

neobvezni izbirni predmet

prvi tuji jezik angleščina – N1A v 1. razredu

Tuji jezik angleščina v 2. in 3. r.*

/ branka.skrt@guest.arnes.si
Bojana Gantar Rejc * Nadomešča TJA v 2. in 3. r. / bojana.gantar@gmail.com
 Miroslava Mlakar 3. a 3. a  miroslava.mlakar1@guest.arnes.si
 Sabina Šmit 3. b 3. b  sabina.smit@guest.arnes.si
Andreja Bizjak 3. c 3. c  andreja.bizjak3@guest.arnes.si
Snežana Nikolić 4. a 4. a snezana.nikolic@guest.arnes.si
 Dušanka Likar Černilogar 4. b 4. b dusanka.likar-cernilogar@guest.arnes.si
 Tina Strnad Kuduzović 4. c 4. c tina.strnad-kuduzovic@guest.arnes.si
 Klavdija Pavšič Bajc 5. a 5. a klavdija.pavsic@guest.arnes.si
Sabina Gnjezda Vidmar 5. b 5. b sabina.gnjezda@guest.arnes.si
Lidija Kacin 5. c 5. c lidija.kacin@guest.arnes.si
Urška Boškovič neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik nemščina – N2N v 4., 5. razredu  / urska.boskovic@guest.arnes.si
Patricija Bizjak neobvezni izbirni predmet tehnika – NTE  v 4., 5. in 6. razredu  / patricija.bizjak@guest.arnes.si 
Romana Močnik neobvezni izbirni predmet šport – NŠP v 4., 5. in 6. razredu  / romana.mocnik@guest.arnes.si
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet

računalništvo – NRA v 4., 5. in 6. razredu

/ nejc.groselj@guest.arnes.si


Učitelji od 6. – 9. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Tanja Andder 7. – 9. r RUS2, PB / tanja.andder@guest.arnes.si 
Marina Bizjak 7. – 9. r GUM, mladinski zbor, vokalna skupina marina.bizjak@guest.arnes.si
Patricija Bizjak 6. – 9. r MAT, TIT patricija.bizjak@guest.arnes.si 
Urška Boškovič 4. – 9. r TJA, NI1, NI2, NI3, N2N 6. a urska.boskovic@guest.arnes.si
Barbara Carli 6. – 9. r MAT 6. b  barbara.carli@guest.arnes.si
Vanja Čibej 8. – 9. r MAT 6. c vanja.cibej@guest.arnes.si
Tina Ferjančič 6. – 9. r ŠPO, ŠSS, IŠP, NŠP tina.ferjancic@guest.arnes.si
Irma Gnezda 6. – 9. r LUM, LS1, LS2, LS3 9. a irma.gnezda1@guest.arnes.si
Nejc Grošelj 4. – 9. r UBE, MME, ROM, ROP, NRA organizator rač. dejavnosti / nejc.groselj@guest.arnes.si
Melita Rutar  4. – 9. r TJA  7. a melita.rutar@guest.arnes.si
Robert Jereb 6. – 9. r SLO, FVZ 9. c robert.jereb@guest.arnes.si
Matjaž Kerček 6. – 9. r GEO, ŽČZ 8. a matjaz.kercek@guest.arnes.si
Medved Alenka 8. – 9. r KEM  alenka.medved2@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe 2. – 6. r GUM, GUM – NIS, zbori, PB beti.lampe@guest.arnes.si
Marija Majnik 6. – 9. r ZGO 9. a marija.majnik@guest.arnes.si
Romana Močnik 6. – 9. r ŠPO, PB romana.mocnik@guest.arnes.si
Alenka Peternelj 6. – 9. r NAR, NAR – NIS, GOS, GOS – NIS, SPH, laborant alenka.peternelj@guest.arnes.si
Tjaša Petkovšek 7. – 9. r SLO, DSP 7. c tjasa.petkovsek@guest.arnes.si
Leon Pisk 6. – 9. r ŠPO, IŠP, ŠZZ 9. b leon.pisk@guest.arnes.si
Dina Rudolf 7. – 9. r MAT, TIT / dina.rudolf@guest.arnes.si
David Stegu 5., ONIS TJA, PB / david.stegu@guest.arnes.si
Peter Tončič 4. – 9. r TJA, VNN, TJA – Godovič 8. c peter.toncic@guest.arnes.si
Jožica Zupančič 6. – 9. r SLO jozica.zupancic@guest.arnes.si
Greta Vončina  6. – 7. r GOS, NAR. laborantka  7. b greta.voncina@guest.arnes.si
Nina Ozebek 7. – 8. r DKE, DSP / nina.ozebek@guest.arnes.si
Ana Maria Kremžar Jerman 7. r ŠI2, PB / maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Anja Vencelj MAT, FIZ, DIP, organizator rač. dejavnosti 8. b  anja.vencelj@guest.arnes.si
Nika Kompara 8. – 9. r BIO, organizatorka šolske prehrane  nika.kompara@guest.arnes.si
Nejc Urbas 6. – 9. r TIT, MAT, OGL nejc.urbas@guest.arnes.si


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku elektronska pošta
Tanja Andder 1. a tanja.andder@guest.arnes.si 

Živa Caruso,

Martina Vidmar

1. b

ziva.caruso@guest.arnes.si

martina.vidmar@guest.arnes.si

Brigita Šepec,

Greta Vončina,

Alenka Peternelj

1. c

brigita.sepec@guest.arnes.si

greta.voncina@guest.arnes.si

alenka.peternelj@guest.arnes.si

Polona Kapitan 2. a polona.kapitan@guest.arnes.si
Tea Mihelič 2. b tea.mihelic@guest.arnes.si
Ana Kurtanjek 2. c ana.kurtanjek@guest.arnes.si

Maria Ana Kremžar Jerman,

Elizabeta Lampe,

Tamara Velikanje

3. a, 3. b

maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si

beti.lampe@guest.arnes.si

tamara.velikanje@guest.arnes.si

Urša Erjavec 4. a, 4. c  ursa.erjavec@guest.arnes.si
Erika Kavčič 4. b, 4. c erika.kavcic@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Janež 5. a, 5. b anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si
Alenka Medved 5. b, 5. c alenka.medved2@guest.arnes.si

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Maja Mivšek 1. g, 3. g, JV, NUM LU 1. g, 3. g maja.mivsek@guest.arnes.si
Natalija Pintar 2. g, 4. g, PB, JV 2. g in 4. g natalija.pintar@guest.arnes.si
Hermina Tominec 5. g, PB, JV 5. g hermina.tominec@guest.arnes.si
Jože Cuderman ŠPO  3., 4., 5. g, PB / joze.cuderman@guest.arnes.si
Katarina Mohorič NIT – 5.g, PB, ISP / katarina.mohoric@guest.arnes.si
Karmen Grobin DSP / karmen.grobin@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA 2. in 3. g, N1A* / branka.skrt@guest.arnes.si
Bojana Gantar Rejc * Nadomešča TJA / bojana.gantar@gmail.com
Peter Tončič JV, TJA 4. g in 5. g / peter.toncic@guest.arnes.si
Maja Bežek Šmid 3. g, PB, ISP maja.bezek@guest.arnes.si

PŠ Zavratec

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Darja Kogovšek 1. – 4. z 1. – 4. z darja.kogovsek@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA* / branka.skrt@guest.arnes.si
Bojana Gantar Rejc *Nadomešča TJA / bojana.gantar@gmail.com

PŠ IU OM PP

NIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Neja Čopič 2., 4. in 5. o,  DSP 2.,4. in 5. o neja.copic@guest.arnes.si
Martina Jazbar Čefarin 7., 8., 9. o, DSP 7., 8., 9. o martina.cefarin@guest.arnes.si
Kerstin Ornik PB, nadomešča Nejo Čopič kerstin.ornik@guest.arnes.si
Nejc Urbas TIT nejc.urbas@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@guest.arnes.si
Alenka Peternelj NAR, GOS / alenka.leban@guest.arnes.si
David Stegu TJA / david.stegu@guest.arnes.si
Karmen Grobin SU, DSP /  karmen.grobin@guest.arnes.si
Mojca Lapanja SU, DSP / mojca.lapanja@guest.arnes.si
Tamara Ortar svetovalna delavka tamara.ortar@guest.arnes.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Marta Erjavec 3., 4., 5. stopnja 3., 4., 5. stopnja marta.erjavec@guest.arnes.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik
Tamara Ortar svetovalna delavka tamara.ortar@guest.arnes.si

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek delovno mesto elektronska pošta
Sabina Lidjan psihologinja,  učiteljica DSP sabina.lidjan@guest.arnes.si
Mojca Lapanja logopedinja, specialna pedagoginja, učiteljica DSP lapanja.mojca@guest.arnes.si
Marja Šifrer Vehar pedagoginja,  učiteljica DSP marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Nada Božič socialna pedagoginja, učiteljica DSP nada.bozic@guest.arnes.si
Tamara Ortar inkluzivna pedagoginja, svetovalna delavka za NIS in PPVI, učiteljica DSP tamara.ortar@guest.arnes.si
Karmen Grobin pedagoginja, učiteljica DSP karmen.grobin@guest.arnes.si
Nina Ozebek pedagoginja, učiteljica DSP nina.ozebek@guest.arnes.si
Tamara Velikanje učiteljica DSP tamara.velikanje@guest.arnes.si

Mira Tratnik,

Martina Vidmar

knjižničarka

mira.tratnik@guest.arnes.si

martina.vidmar@guest.arnes.si

Ciril Čuk računalničar in organizator informacijske dejavnosti ciril.cuk@guest.arnes.si

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@guest.arnes.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@guest.arnes.si.

Dostopnost