Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronski naslov
Majda Mlinar 1. a 1. a majda.mlinar@guest.arnes.si
Simona Bevk 1. b 1. b bevk.simona@guest.arnes.si
Mateja Kogej Lapajne 1. c 1. c mateja.kogej-lapajne@guest.arnes.si
Majda Gantar 2. učiteljica v 1. a, PB / majda.gantar@guest.arnes.si
Zdenka Skrt 2. učiteljica v 1. b razredu / zdenka.skrt@guest.arnes.si
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. c razredu, , JV v 1. r, PB / ziva.caruso@gmail.com
Renata Hvala 2. a 2. a renata.hvala@guest.arnes.si
Nuša Kogej 2. b 2. b nusa.kogej@gmail.com
Urška Gostiša 2. c 2. c urska.gostisa@guest.arnes.si
Branka Skrt

neobvezni izbirni predmet

prvi tuji jezik angleščina – N1A v 1. razredu

Tuji jezik angleščina v 2. in 3. r.

/ branka.skrt@guest.arnes.si

 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Andreja Bizjak 3. a 3. a andreja.bizjak3@guest.arnes.si
Miroslava Mlakar 3. b 3. b miroslava.mlakar1@guest.arnes.si
Sabina Šmit 3. c 3. c sabina.smit@guest.arnes.si
Danica Klemenčič 4. a 4. a danica.klemencic@guest.arnes.si
Dušanka Likar Černilogar 4. b 4. b dusanka.likar-cernilogar@guest.arnes.si
Tina Strnad Kuduzović 4. c 4. c tina.strnad-kuduzovic@guest.arnes.si
Lidija Kacin 5. a 5. a lidija.kacin@guest.arnes.si
Klavdija Pavšič Bajc 5. b 5. b klavdija.pavsic@guest.arnes.si
Jožica Treven 5. c 5. c jozica.treven@guest.arnes.si
Urška Boškovič

neobvezni izbirni predmet

drugi tuji jezik nemščina – N2N v 4., 5. razredu

/ urska.boskovic@guest.arnes.si
Lucija Uršič

neobvezni izbirni predmet

tehnika – NTE  v 4., 5. razredu

/ ursic9lu@gmail.com
Leon Pisk

neobvezni izbirni predmet

šport – NŠP v 4., 5. razredu

/ leon.pisk@guest.arnes.si
Sandra Poljanec

neobvezni izbirni predmet

italijanščina – N2I v 4., 5. razredu

/ spoljanec@gmail.com
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet

računalništvo – NRA v 4., 5. razredu

/ nejc.groselj@guest.arnes.si

 

Učitelji od 6. – 9. razred

 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Marina Bizjak 6. – 9. r GUM, GLP, zbor 8. c marina.bizjak@guest.arnes.si
Marija Bončina 6. – 9. r MAT nadomestni razrednik 6. c marija.boncina@guest.arnes.si
Urška Boškovič 4. – 9. r TJA, NI1, NI2, NI3, N2N 7. c urska.boskovic@guest.arnes.si
Vanja Čibej 8. – 9. r MAT / vanja.cibej@guest.arnes.si
Tina Ferjančič 6. – 9. r ŠPO, ŠSS, IŠP 6. a tina.ferjancic@guest.arnes.si
Marija Gantar 6. – 9. r NAR, KEM nadomestni razrednik 9. c marija.gantar@guest.arnes.si
Irma Gnezda 6. – 9. r LUM, LS1, LS2, LS3 8. a gnezda.irma@gmail.com
Nejc Grošelj 9. r

MAT, UBE, MME, RVT, NRA

organizator rač. dejavnosti

nadomestni razrednik 7. c nejc.groselj@guest.arnes.si
Milena Jereb 4. – 8. r TIT, TIT – NIS, NIS – ROP, OGL nadomestni razrednik 7. b milena.jereb@guest.arnes.si
Robert Jereb 6. – 9. r SLO nadomestni razrednik 8. b robert.jereb@guest.arnes.si
Matjaž Kerček 6. – 9. r GEO 9. b matjaz.kercek@guest.arnes.si
Martina Kokelj 6. r SLO, PB 6. c martina.kokelj@guest.arnes.si
Nika Kompara 8. – 9. r BIO, organizator šolske prehrane nadomestni razrednik 9. a nika.kompara@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe 2. – 6. r GUM, GUM – NIS, zbori, PB nadomestni razrednik 6. a beti.lampe@guest.arnes.si
Marija Majnik 7. – 8. r DKE, PB / marija.majnik@guest.arnes.si
Romana Močnik 6. – 9. r ŠPO nadomestni razrednik 6. b romana.mocnik@guest.arnes.si
Alenka Peternelj 6. – 9. r NAR, NAR – NIS, GOS, GOS – NIS, SPH 6. b alenka.peternelj@guest.arnes.si
Tjaša Petkovšek 7. – 9. r SLO, DSP 9. c tjasa.petkovsek@guest.arnes.si
Leon Pisk 6. – 9. r ŠPO, IŠP, ŠZZ, NŠP nadomestni razrednik 8. a leon.pisk@guest.arnes.si
Dina Rudolf 6. – 9. r MAT, TIT 9. a dina.rudolf@guest.arnes.si
David Stegu 4. – 9. r TJA razrednik 7. a david.stegu@guest.arnes.si
Peter Tončič 4. – 9. r TJA, VNN, TJA – Godovič 7. b peter.toncic@guest.arnes.si
Tanja Slavec 8., 9. r. MAT, PB / tanja.slavec@guest.arnes.si
Branka Skrt 1. – 3. r TJA, N1A – Idrija, Godovič / branka.skrt@guest.arnes.si
Katarina Uršič 6. – 9. r ZGO nadomestni razrednik 9. c katarina.ursic1@guest.arnes.si
Lucija Uršič 6. – 9. r MAT, TIT, NTE / ursic9lu@gmail.com
Maša Kenda 7. – 9. r

MAT, FIZ, ZVE

 

masa.kenda@guest.arnes.si
Jožica Zupančič 6. – 9. r SLO, GKL 8. b jozica.zupancic@guest.arnes.si

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

Ime in priimek Poučuje v oddelku elektronska pošta
Marija Majnik 1. a, 2. a marija.majnik@guest.arnes.si
Tanja Andder 1. b, 2. b tanja.andder@gmail.com
Živa Caruso, Martina Kokelj 1. c, 2. c

ziva.caruso@gmail.com

 

martina.kokelj@guest.arnes.si

Majda Gantar, David Stegu 2. a, 3. a majda.gantar@guest.arnes.si
david.stegu@guest.arnes.si
Vladimir Milošević 2. b, 3. b vladimir.milosevic@guest.arnes.si
Greta Vončina 2. c, 3. c greta.voncina@guest.arnes.si
Maša Kenda 3. a, 3. c, 4. c masa.kenda@guest.arnes.si
Erika Kavčič 3. b, 4. a, 4. b erika.kavcic@guest.arnes.si
Martina Vidmar,  Maria Ana Kremžar Jerman 4. a, 5. c martina.vidmar@guest.arnes.si
Tanja Slavec 5. a, 5. b tanja.slavec@guest.arnes.si
Jana Gregorač  NIS 1. – 9. r jana.gregorac@guest.arnes.si
Sabina Gnjezda Vidmar  sabina.gnjezda@guest.arnes.si

 

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Maja Mivšek 1. g, JV 1. g maja.mivsek@guest.arnes.si
Maja Bežek 2. g, JV 2. g maja.bezek@guest.arnes.si
Natalija Pintar 3. g, NIP – umetnost, JV  3. g natalija.pintar@guest.arnes.si
Hermina Tominec 4. g, 5. g, PZ, JV 4. g, 5. g hermina.tominec@guest.arnes.si
Jože Cuderman ŠPO  3., 4., 5. g, PB / joze.cuderman@guest.arnes.si
Katarina Mohorič NIT – 5.g, PB, ISP / katarina.mohoric@guest.arnes.si
Marja Šifrer Vehar ŠSS/DSP / marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA 2. in 3. g, N1A / branka.skrt@guest.arnes.si
Peter Tončič TJA 4., in 5. g / peter.toncic@guest.arnes.si

 

PŠ Zavratec

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Darja Kogovšek 1. – 3. z 1. – 3. z darja.kogovsek@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA / branka.skrt@guest.arnes.si

 

PŠ IU OM PP

NIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Kerstin Kurinčič 2. in 4. o,  DSP 2., 4. o kerstin.kurincic@guest.arnes.si
Martina Jazbar Čefarin 7., 8., 9. o, DSP 7., 8., 9. o martina.cefarin@guest.arnes.si
Jana Gregorač ŠPO, IP, PB nadomestni razrednik jana.gregorac@guest.arnes.si
Milena Jereb TIT, RO / milena.jereb@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@guest.arnes.si
Alenka Peternelj NAR, GOS / alenka.leban@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Janež TJA / anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si
Karmen Grobin NAR, DRU, DSP / karmen.grobin@gmail.com
Mojca Lapanja SU, DSP / mojca.lapanja@guest.arnes.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Marta Erjavec 3., 4., 5. stopnja 3., 4., 5. stopnja marta.erjavec@guest.arnes.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik majda.breitenberger@gmail.com

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek delovno mesto elektronska pošta
Nevja Felc pedagog, psiholog,  učitelj DSP nevja.felc@guest.arnes.si
Marta Pajer Šemrl psiholog,  učitelj DSP marta.pajer-semrl@guest.arnes.si
Mojca Lapanja porodniški dopust
Marja Šifrer Vehar pedagog,  učitelj DSP marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Nada Božič socialni pedagog, učitelj DSP nada.bozic@guest.arnes.si
Kerstin Kurinčič učitelj DSP kerstin.kurincic@guest.arnes.si
Karmen Grobin učitelj DSP karmen.grobin@gmail.com
Mira Tratnik, Martina Vidmar knjižničar

mira.tratnik@guest.arnes.si

 

martina.vidmar@guest.arnes.si

Cvetka Pavrič/zunanja sodelavka logoped cvetka.pavric@gmail.com

 

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@guest.arnes.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@guest.arnes.si.