Šolska knjižnica

knj_otroci

Knjižničarki: Mira Tratnik in Martina Vidmar

e-naslov: knjiznica.osidrija@guest.arnes.si

Telefon: 05 37 26 220

Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 7.00 do 8.00 in od 11.30 do 14.00.

Knjižnica je zaprta, kadar knjižničarki

– izvajata pouk,
– se udeležita izobraževanj,
– zbolita.