PPZ 6.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2017/18 za 6. razred

 

1. ocenjevalno obdobje:

19.10. – SLO

27.11. – GUM (6.b, 6.c)

28.11. – GUM (6.a)

29.11. – TJA

7.12. – MAT

14.12. – SLO

4.1. – ZGO (6.b)

11.1. – NAR

10.1. – ZGO (6.c)

12.1. – ZGO (6.a)

2. ocenjevalno obdobje:

8.3. – MAT

13.3. – TJA

29.3. – SLO

12.4. – SLO

17.4. – N2N

23.4. – GEO (6.c)

24.4. – GEO (6.a, 6.b)

31.5. – NAR

24.5. – MAT

30.5. – TJA

 

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.