POZ 6.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Ime predmeta Razred
23. 10. 2019 SLO 6. a in 6. b
5. 11. 2019 SLO 6. c
8. 11. 2019 TJA 6. a – 6. c
2. 12. 2019 MAT 6. a – 6. c
5. 12. 2019 NIP Nemščina 2 izbirni predmet
12. 12. 2019 SLO 6. a – 6. c
16. 12. 2019 NAR 6. a
17. 12. 2019  NAR 6. b in 6. c
17. 12. 2019 GOS 6. a
18. 12. 2019 GOS 6. b
19. 12. 2019 GOS 6. c