PPZ 8.r

Datumi pisnih preizkusov znanja vv šol. letu 2017/18 za 8. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

22.11. – TJA

27.11. – SPH

29.11. – MAT

4.12. – ZGO (8.c)

5.12. – SLO

6.12. – ZGO (8.a, 8.b)

12.12. – GUM (8.c)

14.12. – GUM (8.a, 8.b)

18.12. – FIZ

8.1. – BIO

9.1. – DKE (8.a)

11.1. – DKE (8.b, 8.c)

15.1. – GEO

18.1. – KEM

2. ocenjevalno obdobje

7.3. – TJA

9.3. – MAT

16.3. – SLO

6.4. – KEM

26.4. – NI1, NI2

8.5. – SLO

14.5. – BIO

16.5. – TJA

21.5. – GEO

23.5. – FIZ (8.c)

24.5. – FIZ (8.a, 8.b)

30.5. – MAT

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.