POZ 9.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
12. 11. 2019 KEM 9. a – b
14. 11. 2019 MAT 9. a – c
15. 11. 2019 KEM 9. c
19. 11. 2019 SLO 9. a – c
20. 11. 2019 TJA 9. a – c
2. 12. 2019 GUM 9. a
3. 12. 2019 GUM 9. c
4. 12. 2019 SPH izbirni predmet
5. 12. 2019 GUM 9. b
11. 12. 2019 BIO 9. a
11. 12. 2019 NI2 in NI3 izbirni predmet
 17. 12. 2019 FIZ 9. a – b
18. 12. 2019 FIZ 9. c
19. 12. 2019 GEO 9. c
23. 12. 2019 GEO 9. a – b
16. 1. 2020 SLO 9. a – 9. c
9. 1. 2020 ZGO 9. a
10. 1. 2020 ZGO 9. a in 9. c
14. 1. 2020 BIO 9. b – c