Skoči na glavno vsebino

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa, v proračunskih letih 2013 in 2014 določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:

 

SUBVENCIJA ZA MALICO:
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni:

Učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS

Dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:
nad 42 do 53 %  neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice

SUBVENCIJA ZA KOSILO:
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).


Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se pravica do subvencije za malico oziroma kosilo ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije, ampak je pravica vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.


V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. 


Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.


Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.  Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne bodo izdajali odločb.

Vsi tisti starši, ki ste prejeli odločbe o otroškem dodatku in imate pravico do subvencije oddate nove prijave na malico oziroma na kosilo do 1. 2. 2013 na šolo. Obrazec dobite na šoli ali TUKAJ.

Dostopnost