NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja je z odredbo MIZŠ za učence 6. in 9. razredov obvezno, za učence OŠ NIS pa prostovoljno.

Predmet Matematika Slovenščina Angleščina
9. r 6. r 9. r 6. r 9. r 6. r
Redni rok 6. 5. 2022 (petek) 4. 5. 2022 (sreda) 10. 5. 2022 (torek)

31. 5. 2022Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja – 9. razred

7. 6. 2022Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja – 6. razred

Dodatne informacije za učence in starše

Več informacij pa lahko dobite na spletni strani RiCa.

Dostopnost