NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Nacionalno preverjanje znanja je z odredbo MIZŠ za učence 6. in 9. razredov obvezno, za učence OŠ NIS pa prostovoljno.

 

Predmet Matematika Slovenščina Tuj jezik angleščina
9. r. 6. r. 9. r. 6. r.

9. r

 

6. r.

 

Redni rok 9. 5. 2019 (četrtek) 7. 5. 2019 (torek) 13. 5. 2019 (ponedeljek)

 

3. 6. 2019 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

6.6. 2019 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

Več informacij pa lahko dobite na spletni strani RiCa.