Poslikava zadnjega stebra

Poslikava zadnjega stebra

Stebre pred glavnim vhodom v šolo smo začeli slikati z nadarjenimi devetošolkami in devetošolci pet let nazaj. Vsako leto so tako polepšali enega ali dva. Letos so zadnjemu stebru novo podobo dale: Živa Gnezda, Lena Kleindienst in Ajda Vončina, seveda pod vplivom...

Razdelitev spričeval učencem, ki bodo odsotni zadnji dan pouka

Razdelitev spričeval učencem, ki bodo odsotni zadnji dan pouka

Na podlagi 14. člena  Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22) , ki se glasi : "Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem...

Popravni izpiti v juniju 2022

Popravni izpiti v juniju 2022

Razpored popravnih izpitov za učence 7., 8. in 9. razreda Datum Predmet Učilnica 23. 6. 2022 slovenščina 9  SLJ 3       28. 6. 2022 matematika 7, 8 MAT 1 28. 6. 2022 geografija 7, 8 GEO 28. 6. 2022 glasbena umetnost 7 GUM 28. 6. 2022 fizika 8 FIZ...

VODEN OGLED PO POTUJOČI RAZSTAVI »VOJNA ZA SLOVENIJO 1991«

VODEN OGLED PO POTUJOČI RAZSTAVI »VOJNA ZA SLOVENIJO 1991«

OŠ Idrija v mesecu juniju gosti razstavo VOJNA ZA SLOVENIJO 1991. Razstava prikazuje procese in dogodke, ki so v letih 1990 in 1991 vodili do razglasitve Republike Slovenije in dogodke iz časa vojne, ki je sledila osamosvojitvi.  Učence 8. in 9. razredov je skozi...

Nadomestna listina za izgubljeno spričevalo

Vse informacije o tem, kako pridobite nadomestno listino za izgubljeno spričevalo, lahko dobite tukaj: https://www.osnovna-sola-idrija.si/2021/06/16/nadomestna-listina-za-izgubljeno-spricevalo/

ZBOROVSKI BOOM

ZBOROVSKI BOOM

Letošnja pevska revija otroških in mladinskih zborov občin Idrija in Cerkno je letos potekala v drugačni obliki. Izvajale so se v obliki skupnega petja in enotnega repertuarja vseh nastopajočih . Na tak način je  bilo izvedenih okrog 60 Zborovskih boomov po celi...

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Še zadnjič v letošnjem šolskem letu bomo zbirali star papir. Zbirali ga bomo: od 2. do 15. junija 2022 v zbirnem centru Ljubevč (kamor odložite večje količine papirja) in v torek, 14. junija 2022, od 7.00 do 7.50 ter od 15.00 do 17.00 na šolskem dvorišču.  ...

Dostopnost