Skoči na glavno vsebino

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2023/24

Roditeljski sestanki na matični OŠ Idrija
Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
1. Uvodni roditeljski sestanek 5. 9. 2023 razrednik, drugi učitelj in učitelj PB
Opisno ocenjevanje in branje 15. 11. 2023 razrednik in drugi učitelj
Športno vzgojni karton in analiza dela v oddelku 10. 4. 2024 razrednik in drugi učitelj, športni pedagog

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
2. Uvodni roditeljski sestanek in branje 7. 9. 2023 razredničarki
CŠOD Medvedje Brdo 16. 1. 2023 razredničarki
Analiza šolskega dela 23. 4. 2024 razredničarki

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
3. Uvodni roditeljski sestanek 11. 9. 2023 razredniki in učitelji PB
Analiza dela v 1. obdobju, plavalni tečaj februar 2024 razredniki
Predstavitev NIP marec 2024 Klavdija Pavšič Bajc,
učitelji NIP

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
       4. Plan dela in ocenjevanje v 4. razredu 13. 9. 2023 razredniki

Analiza vzgojno izobraževalnega dela

Analiza spletne ankete o uporabi medijev

23. 1. 2024

razredniki

Nejc Grošelj

Šola v naravi – CŠOD Vojsko april 2024 razredniki

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
5.

Plan dela oddelka

 

6. 9. 2023 razredniki
Kolesarski izpit; analiza 1. ocenjevalnega obdobja 6. 2. 2024

razredniki,

Edvard Miklavčič

Šola v naravi; analiza 4. 6. 2024

razredniki,

vodja šole v naravi

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
6.

Cepljenje proti HPV, dr. Tina Svetlik

Analiza šole v naravi 2023

Plan dela oddelčne skupnosti

Razno

20. 9. 2023

razredniki,

ZD Idrija

Analiza učnega uspeha in klima v razredu

Aktualna problematika (ŠSS)

1.2. 2024

razredniki

ŠSS

Predstavitev NPZ za 6. razred

Predstavitev novosti v zadnji triadi, izbirni predmeti

Razno

12. 3. 2024

razredniki,

pomočnica ravnateljice Zdenka Skrt

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
7. Uvodne informacije o delu v 7. razredu, ocenjevanje, plan dela oddelčnih skupnosti, hišni red, vzgojni načrt, šolska pravila 19. 9. 2023

razredniki 

 

Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju; uporaba spleta pri sedmošolcih 13. 2. 2024

razredniki

 

Novosti v 8. razredu (delitev učencev v skupine v 8. razredu, novi predmeti…), aktualne informacije maj 2024 razredniki

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
8. Uvodni (novo šolsko leto, LDN) 18. 9.  2023 razredniki
Analiza dela v oddelku, učnega uspeha februar 2024 razredniki
Predstavitev programa in rezultatov projekta Slo fit april 2024 razredniki

 

 

Razred Vsebina Predviden čas Izvajalec
9. Uvodni roditeljski sestanek  14. 9. 2023  razredniki 
Poklicno usmerjanje in predstavitev programov GJV Idrija  november 2023  Sabina Lidjan, ravnateljica GJV 
Vpis v srednjo šolo, štipendije  februar 2024  Sabina Lidjan 
Zaključna ekskurzija, valeta, analiza dela v razredu  april 2024  razredniki 

Dostopnost