Skoči na glavno vsebino

Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

 

Učitelji od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Manca Peternelj 1. a, DOP, DOD 1. a manca.peternelj@os-idrija.si
Ana Kurtanjek 1. b, DOP, DOD 1. b ana.kurtanjek@os-idrija.si
Živa Caruso 1. c, DOP, DOD 1. c ziva.caruso@os-idrija.si
Neža Kogej 2. učiteljica v 1. a / neza.kogej@os-idrija.si
Špela Carli 2. učiteljica v 1. b / spela.carli@os-idrija.si
Tana Alič 2. učiteljica v 1. c / tana.alic@os-idrija.si
Zdenka Skrt 2. učiteljica v 1. c / zdenka.skrt@os-idrija.si
Majda Mlinar 2. a, DOP 2. a majda.mlinar@os-idrija.si
Mateja Kogej Lapajne 2. b, DOP 2. b mateja.kogej-lapajne@os-idrija.si
Sabina Šmit 3. a, DOP 3. a sabina.smit@os-idrija.si
Tina Strnad Kuduzović 3. b, DOP 3. b tina.strnad-kuduzovic@os-idrija.si
Petra Leskovec 3. c, DOP 3. c petra.leskovec@os-idrija.si
Dušanka Likar Černilogar 4. a, DOD, DOP 4. a dusanka.likar-cernilogar@os-idrija.si
Lidija Kacin 4. b, DOD, DOP 4. b lidija.kacin@os-idrija.si
Miroslava Mlakar 4. c, DOD, DOP 4. c miroslava.mlakar@os-idrija.si
Andreja Bizjak 5. a, DOP 5. a andreja.bizjak@os-idrija.si
Sabina Gnjezda Vidmar 5. b, DOP 5. b sabina.gnjezda@os-idrija.si
Klavdija Pavšič Bajc 5. c, DOP 5. c klavdija.pavsic@os-idrija.si
Branka Skrt NIP Angleščina 1, NIP Angleščina 2, tuji jezik angleščina v 4. in 5. r. / branka.skrt@os-idrija.si
Urška Boškovič NIP nemščina1,  tuj jezik angleščina v 5. r. / urska.boskovic@os-idrija.si
Melita Rutar tuj jezik angleščina v 4. r. / melita.rutar@os-idrija.si
Neža Ržek tuj jezik angleščina v 4. in v 5. r. / neza.rzek@os-idrija.si
Simon Čibej NIP tehnika / simon.cibej@os-idrija.si
Nejc Grošelj NIP računalništvo 1,2 in 3 –  4., 5. r. / nejc.groselj@os-idrija.si
Irma Gnezda NIP  umetnost (likovna ustvarjalnost) / irma.gnezda@os-idrija.si
Elizabeta Lampe GUM v 4. in 5. r. / beti.lampe@os-idrija.si
Zdenka Skrt DOD v 2. in 3. r., ISP v 1. in 2. r., ID v 5. r / zdenka.skrt@os-idrija.si
Vesna Carl ISP 2.– 5. r.; DOD v 5. r. / vesna.carl@os-idrija.si
Tina Ferjančič NIP – šport; 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. a / tina.ferjancic@os-idrija.si
Jože Cuderman NIP-Šport; 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. b / joze.cuderman@os-idrija.si
Simon Čibej NIP-Tehnika1 4.r / simon.cibej@os-idrija.si


Učitelji od 6. do 9. razreda

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Tanja Andder 7.–9. r. II1. II2 / tanja.andder@os-idrija.si
Marina Bizjak 7.–9. r. GUM, MPZ / marina.bizjak@os-idrija.si
Patricija Bizjak 6. – 8. r TIT, MAT / patricija.bizjak@os-idrija.si
Urška Boškovič 4.–9. r. TJA, NI1, NI2, NI3, N2N1 razrednik 6. b urska.boskovic@os-idrija.si
Barbara Carli 6.–9. r. MAT nadomestni razrednik 7. b barbara.carli@os-idrija.si
Jože Cuderman 6.–9. r. ŠPO, IP nogomet, NŠP – Godovič razrednik 7. c joze.cuderman@os-idrija.si
Simon Čibej 5. – 7. r TIT, MAT, TIT – ONIS, OGL razrednik 6. a simon.cibej@os-idrija.si
Vanja Čibej 6.–9. r. MAT nadomestni razrednik 6. b vanja.cibej@os-idrija.si
Urša Erjavec 8. – 9. r. SLJ nadomestni razrednik 9. b ursa.erjavec@os-idrija.si
Tina Ferjančič 6.–9. r. ŠPO, ŠZZ nadomestni razrednik 8. b tina.ferjancic@os-idrija.si
Irma Gnezda 6.–9. r. LUM, LS1, LS2, LS3, NIP NUM / irma.gnezda@os-idrija.si
Nejc Grošelj 7.–9. r. UBE, MME, ROM, NRA, RO in IP – ONIS, oirganizator rač. dejavnosti / nejc.groselj@os-idrija.si
Robert Jereb 6.–9. r. SLJ razrednik 9. a robert.jereb@os-idrija.si
Polona Kapitan 7., 8. r. DKE / polona.kapitan@os-idrija.si
Maša Kenda 8., 9. r. KEM, FIZ, POK razrednik 8. b masa.kenda@os-idrija.si
Matjaž Kerček 6.–9. r. GEO, ONA, ŽČZ, DOD razrednik 8. d matjaz.kercek@os-idrija.si
Nika Kompara 8., 9. r BIO, GOS – NIS, DOD, organizator šolske prehrane razrednik 8. c nika.kompara@os-idrija.si
Elizabeta Lampe 6. r. GUM, GUM – NIS, OPZ razrednik 6. c beti.lampe@os-idrija.si
Marija Majnik 6.–9. r. ZGO, DOD razrednik 7. a marija.majnik@os-idrija.si
Romana Močnik 6.–9. r. ŠPO, IP odbojka, ŠSP razrednik 7. b romana.mocnik@os-idrija.si
Alenka Peternelj 6.–9. r. NAR, NAR – NIS, DOP, laborant nadomestni razrednik 7. a alenka.peternelj@os-idrija.si
Tjaša Petkovšek 6.–9. r. SLO nadomestni razrednik 9. a tjasa.petkovsek@os-idrija.si
Leon Pisk 6.–9. r. ŠPO, ŠPO – NIS, IP – ONIS nadomestni razrednik 6. a leon.pisk@os-idrija.si
Dina Rudolf 7.–8. r. TIT / dina.rudolf@os-idrija.si
Melita Rutar 4.–9. r. TJA nadomestni razrednik 8. d melita.rutar@os-idrija.si
Neža Ržek 4.–9. r. TJA nadomestni razrednik 7. a neza.rzek@os-idrija.si
Peter Tončič 6.–9. r. TJA, TJA – NIS razrednik 9. c peter.toncic@os-idrija.si
Martina Vidmar 6.–9. r. LUM – delitve / martina.vidmar@os-idrija.si
Anja Vencelj 8., 9. r. FIZ, MAT, DOP, DOD, DIP razrednik 8. a anja.vencelj@os-idrija.si
Greta Vončina 6., 9. r. BIO, GOS, SPH razrednik 9. b greta.voncina@os-idrija.si
Jožica Zupančič 6.– 8. r. SLJ, DOD / jozica.zupancic@os-idrija.si


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku Elektronski naslov
Tanja Andder 1. a tanja.andder@os-idrija.si
Neža Kogej 1. a neza.tusar-jordan@os-idrija.si
Špela Carli 1. b spela.carli@os-idrija.si
Maria Ana Kremžar Jerman 1. b maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Marlena Fortuna 1. c marlena.fortuna@os-idrija.si
Polona Kapitan 2. a polona.kapitan@os-idrija.si
Tana Alič 2. b tana.alic@os-idrija.si
Mirjam Debevc 3. a, 3. b mirjam.debevc@os-idrija.si
Petra Lapanje 3. b, 3. c petra.lapanje@os-idrija.si
Kerstin Ornik 4. a kerstin.ornik@os-idrija.si
Alenka Rutar 4. b alenka.rutar@os-idrija.si
Urša Erjavec 4. c ursa.erjavec@os-idrija.si
prerazporejeni v druge skupine 5. a, 5. b /
Anita Vihtelič Janež 5. b, 5. c anita.vihtelic-janez@os-idrija.si
Ladeja Loverčič 1. – 9. r. NIS ladeja.lovercic@os-idrija.si

 

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Maja Bežek Šmid 1. g, 2. g, DOP, DOD 1. g, 2. g maja.bezek-smid@os-idrija.si
Urška Gostiša 2. učitelj v 1. razredu, ISP, DOP, DOD / urska.gostisa@os-idrija.si
Natalija Pintar 3. g, DOP, DOD, JV  3. g natalija.pintar@os-idrija.si
Hermina Tominec 4. g, 5. g, ISP, DOP, DOD 4. g, 5. g hermina.tominec@os-idrija.si
Jože Cuderman ŠPO – 3., 4., 5. g, NIP ŠPO / joze.cuderman@os-idrija.si
Katarina Mohorič ŠSS, DSP / katarina.mohoric@os-idrija.si
Sara Škvarč PB / sara.skvarc@os-idrija.si
Urška Podgornik PB / urska.podgornik@os-idrija.si
Branka Skrt TJA 1.– 5. g / branka.skrt@os-idrija.si
Peter Tončič TJA 5. g / peter.toncic@os-idrija.si

PŠ IU OM PP

ONIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Martina Jazbar Čefarin 1. o, 2. o, 3. o, DSP 1., 2., 3. o martina.cefarin@os-idrija.si
Bernarda Tušar 4. o, 5. o in 6. o; PB 4., 5., 6. o bernarda.tusar@os-idrija.si
Neja Čopič Tončič 7. o, 8. o, 9. o, DSP 7., 8., 9. o neja.copic@os-idrija.si
Ladeja Loverčič druga učiteljica v 1. razredu NIS, PB NIS / ladeja.lovercic@os-idrija.si
Barbara Leskovec Močnik spremljevalka učenca / barbara.leskovec-mocnik@os-idrija.si
Nataša Bevk spremljevalka učenca   natasa.bevk@os-idrija.si
Leon Pisk ŠPO / leon.pisk@os-idrija.si
Nejc Grošelj IP, RO / nejc.groselj@os-idrija.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@os-idrija.si
Nika Kompara GOS / nika.kompara@os-idrija.si
Alenka Peternelj NAR / alenka.peternelj@os-idrija.si
Peter Tončič TJA / peter.toncic@os-idrija.si
Anja Kogoj DRU, SU, DOP, / anja.kogoj@os-idrija.si
Simon Čibej TIT / simon.cibej@os-idrija.si
Nika Kompara GOS / nika.kompara@os-idrija.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Marta Erjavec 2., 3., 5. stopnja 2., 3., 5. stopnja marta.erjavec@os-idrija.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik majda.breitenberger@os-idrija.si

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Elektronski naslov
Sergeja Zemljarič šolska svetovalna delavka, učitelj DSP sergeja.zemljaric@os-idrija.si
Anamarija Ferfolja šolska svetovalna delavka, učitelj DSP, nadomestni razrednik 8. c anamarija.ferfolja@os-idrija.si
Tamara Velikanje šolska svetovalna delavka , učitelj DSP, nadomestni razrednik 9. c tamara.velikanje@os-idrija.si
Tamara Ortar šolska svetovalna delavka, učitelj DSP, nadomestni razrednik 6. c tamara.ortar@os-idrija.si
Mojca Lapanja Učitelj DSP mojca.lapanja@os-idrija.si
Marja Šifrer Vehar Učitelj DSP marja.sifrer-vehar@os-idrija.si
Katarina Mohorič šolska svetovalna delavka, učitelj DSP, nadomestni razrednik 8. a katarina.mohoric@os-idrija.si
Janja Kravos učitelj DSP janja.kravos@os-idrija.si
Kerstin Ornik učitelj DSP, PB kerstin.ornik@os-idrija.si
Anja Kogoj učitelj DSP anja.kogoj@os-idrija.si
Alenka Rutar učitelj DSP, PB alenka.rutar@os-idrija.si
Maruša Tušar spremljevalka učenca marusa.tusar@os-idrija.si
Hana Rutar spremljevalka učenca hana.rutar@os-idrija.si
Mira Tratnik
Martina Vidmar
knjižničarka mira.tratnik@os-idrija.si
Boštjan Bogataj računalničar in organizator informacijske dejavnosti bostjan.bogataj@os-idrija.si

 

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@os-idrija.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@os-idrija.si.

 
Dostopnost