05 37 26 200 osidrija@os-idrija.si

Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

 

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Simona Bevk Tratnik 1. a, DOP, DOD 1. a simona.bevk@os-idrija.si
Majda Mlinar 1. b, DOP, DOD 1. b majda.mlinar@os-idrija.si
Ana Kurtanjek 2. učiteljica v 1. a, PB / ana.kurtanjek@os-idrija.si
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. b, JV, PB / ziva.caruso@os-idrija.si
Mateja Kogej Lapajne 2. a, DOP 2. a mateja.kogej-lapajne@os-idrija.si
Nuša Mravlje 2. b, DOP 2. b nusa.mravlje@os-idrija.si
Renata Hvala 2. c, DOP 2. c renata.hvala@os-idrija.si
Branka Skrt neobvezni izbirni predmet angleščina N1A v 1. razredu
tuji jezik angleščina v 2. in 3. r., 4. c, 4. g, UP
/ branka.skrt@os-idrija.si
Petra Leskovec 3. a, DOP 3. a petra.leskovec@os-idrija.si
Tina Strnad Kuduzović 3. b, DOP 3. b tina.strnad-kuduzovic@os-idrija.si
Sabina Šmit 3. c, DOP 3. c sabina.smit@os-idrija.si
Dušanka Likar Černilogar 4. a, DOP 4. a dusanka.likar-cernilogar@os-idrija.si
Miroslava Mlakar 4. b, DOP 4. b miroslava.mlakar@os-idrija.si
Lidija Kacin 4. c, DOP 4. c lidija.kacin@os-idrija.si
Klavdija Pavšič Bajc 5. a, DOP 5. a klavdija.pavsic@os-idrija.si
Sabina Gnjezda Vidmar 5. b, DOP 5. b sabina.gnjezda@os-idrija.si
Andreja Bizjak 5. c, DOP 5. c andreja.bizjak@os-idrija.si
Urška Boškovič neobvezni izbirni predmet nemščina
tuj jezik angleščina v 5. r.
/ urska.boskovic@os-idrija.si
Melita Rutar tuj jezik angleščina v 5. r. / melita.rutar@os-idrija.si
Peter Tončič tuj jezik angleščina v 4. r. / peter.toncic@os-idrija.si
Neža Ržek tuj jezik angleščina v 4. in v 5. r. / neza.rzek@os-idrija.si
Dina Rudolf NTE / dina.rudolf@os-idrija.si
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet 

računalništvo – NRA v 4. – 6. r.

/ nejc.groselj@os-idrija.si
Irma Gnezda neobvezni izbirni predmet (likovna) umetnost / irma.gnezda@os-idrija.si
Elizabeta Lampe GUM v 2., 4. in 5. r. / beti.lampe@os-idrija.si
Zdenka Skrt DOD v 2. in 3. r., ISP v 1. in 2. r., ID v 5. r / zdenka.skrt@os-idrija.si
Vesna Carl ISP 2.–6. r.; DOD v 5. r. / vesna.carl@os-idrija.si
Tina Ferjančič 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. b / tina.ferjancic@os-idrija.si
Romana Močnik neobvezni izbirni predmet – šport
2. učitelj pri urah ŠPO v 2. c
/ romana.mocnik@os-idrija.si
Jože Cuderman 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. a / joze.cuderman@os-idrija.si


Učitelji od 6. – 9. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Tanja Andder 7.–9. r. N2I, PB / tanja.andder@os-idrija.si
Marina Bizjak 7.–9. r. GUM, MPZ / marina.bizjak@os-idrija.si
Urška Boškovič 4.–9. r. TJA, NI1, NI2, NI3, N2N1, N2N2 nadomestni razrednik 8. a urska.boskovic@os-idrija.si
Barbara Carli 6.–9. r. MAT 7. b barbara.carli@os-idrija.si
Jože Cuderman 6.–9. r. ŠPO, ŠZZ, IŠP, NŠP – Godovič / joze.cuderman@os-idrija.si
Simon Čibej 5. – 8. r TIT, TIT – ONIS, OGL / simon.cibej@os-idrija.si
Vanja Čibej 6.–9. r. MAT 7. a vanja.cibej@os-idrija.si
Urša Erjavec 6. – 9. r. SLJ, PB / ursa.erjavec@os-idrija.si
Tina Ferjančič 6.–9. r. ŠPO, ŠSP, ŠZZ razrednik 7. c tina.ferjancic@os-idrija.si
Snežana Gabršček 6. r GOS, GOS – ONIS / snezana.gabrscek@os-idrija.si
Irma Gnezda 6.–9. r. LUM, LS1, LS2, LS3 nadomestni razrednik 7. b irma.gnezda@os-idrija.si
Nejc Grošelj 6.–9. r. UBE, MME, ROM, NRA, RO in IP – ONIS
organizator rač. dejavnosti
nadomestni razrednik 7. a nejc.groselj@os-idrija.si
Robert Jereb 6.–9. r. SLO, FVZ razrednik 8. a robert.jereb@os-idrija.si
Polona Kapitan 7., 8. r. DKE / polona.kapitan@os-idrija.si
Maša Kenda 8., 9. r. KEM, FIZ, POK razrednik 9. b masa.kenda@os-idrija.si
Matjaž Kerček 6.–9. r. GEO, ONA, ŽČZ, DOD nadomestni razrednik 7. c matjaz.kercek@os-idrija.si
Maria Ana Kremžar Jerman 9. r. IP ŠP / maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe 2.– 6. r. GUM, GUM – ONIS, MPZ, OPZ razrednik 6. c beti.lampe@os-idrija.si
Marija Majnik 6.–9. r. ZGO, DOD razrednik 6. a marija.majnik@os-idrija.si
Romana Močnik 6.–9. r. ŠPO, IŠP, ŠSP, NŠP razrednik 6. b romana.mocnik@os-idrija.si
Alenka Peternelj 6.–9. r. NAR, NAR – ONIS, GOS – ONIS, DOP, laborant nadomestni razrednik 6. a alenka.peternelj@os-idrija.si
Tjaša Petkovšek 6.–9. r. SLO, DOP razrednik 9. c tjasa.petkovsek@os-idrija.si
Leon Pisk 6.–9. r. ŠPO, ŠPO – ONIS, IP – ONIS razrednik 8. c leon.pisk@os-idrija.si
Dina Rudolf 7.–8. r. TIT / dina.rudolf@os-idrija.si
Melita Rutar 5.–9. r. TJA razrednik 9. a melita.rutar@os-idrija.si
Neža Ržek 4.–9. r. TJA, DOP nadomestni razrednik 6. c neza.rzek@os-idrija.si
Erika Škufca 6. r TIT, MAT / erika.skufca@os-idrija.si
Peter Tončič 4.–9. r. TJA, TJA – ONIS, VNN, TJA – Godovič nadomestni razrednik 9. a peter.toncic@os-idrija.si
Martina Vidmar 6.–9. r. LUM – delitve   martina.vidmar@os-idrija.si
Anja Vencelj 8., 9. r. FIZ, MAT, DOP, DOD, DIP
organizator rač. dejavnosti
nadomestni razrednik 9. b anja.vencelj@os-idrija.si
Greta Vončina 8., 9. r. BIO, DOD, organizator šolske prehrane razrednik 8. b greta.voncina@os-idrija.si
Jožica Zupančič 6.–9. r. SLO, DOD, DOP   jozica.zupancic@os-idrija.si


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku Elektronski naslov
Ana Kurtanjek
Simon Čibej
1. a ana.kurtanjek@os-idrija.si
simon.cibej@os-idrija.si
Tanja Andder 1. b tanja.andder@os-idrija.si 
Eva Širca Likar 2. a, 2. b eva.sirca-likar@os-idrija.si
Polona Kapitan 2. b, 2. c polona.kapitan@os-idrija.si
Anja Kogoj 2. c, 3. c anja.kogoj@os-idrija.si
Bernarda Tušar 3. a, 3. c bernarda.tusar@os-idrija.si
Maja Petrovčič 3. a, 3. b maja.petrovcic@os-idrija.si
Petra Lapanje 3. b, 4. a petra.lapanje@os-idrija.si
Erika Kavčič 4. b, 4. c erika.kavcic@os-idrija.si
Snežana Gabršček
Maria Ana K. Jerman
4. c, 5. a snezana.gabrscek@os-idrija.si
maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Janež
Martina Vidmar
5. b, 5. c anita.vihtelic-janez@os-idrija.si
martina.vidmar@os-idrija.si
Kerstin Ornik 1.–9. r. ONIS kerstin.ornik@os-idrija.si

 

 

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Maja Bežek Šmid 1. g, 2. g, DOP, DOD 1. g, 2. g maja.bezek-smid@os-idrija.si
Urška Gostiša 2. učitelj v 1. razredu, ISP / urska.gostisa@os-idrija.si
Natalija Pintar 3. g, 4. g, DOP, DOD, JV  3. g, 4. g natalija.pintar@os-idrija.si
Hermina Tominec 5. g, ISP, DOP, DOD 5. g hermina.tominec@os-idrija.si
Jože Cuderman ŠPO – 3., 4., 5. g, NIP ŠPO / joze.cuderman@os-idrija.si
Katarina Mohorič ŠSS, DSP / katarina.mohoric@os-idrija.si
Manca Černe PB / manca.cerne@os-idrija.si
Urška Podgornik PB / urska.podgornik@os-idrija.si
Karmen Grobin  DSP / karmen.grobin@os-idrija.si
Branka Skrt TJA 1.–4. g / branka.skrt@os-idrija.si
Peter Tončič TJA 5. g / peter.toncic@os-idrija.si

 

PŠ IU OM PP

ONIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Martina Jazbar Čefarin 1., 2. o, 5. o, DSP 1., 2., 5. o martina.cefarin@os-idrija.si
Neja Čopič Tončič 6., 7., 8., 9. o, DSP 6., 7., 8., 9. o neja.copic@os-idrija.si
Bernarda Tušar druga učiteljica v 1. razredu ONIS / bernarda.tusar@os-idrija.si
Kerstin Ornik PB / kerstin.ornik@os-idrija.si
Barbara Leskovec Močnik spremljevalec učenca / barbara.leskovec-mocnik@os-idrija.si
Leon Pisk ŠPO / leon.pisk@os-idrija.si
Nejc Grošelj IP, RO / nejc.groselj@os-idrija.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@os-idrija.si
Snežana Gabršček GOS / snezana.gabrscek@os-idrija.si
Alenka Peternelj NAR / alenka.peternelj@os-idrija.si
Peter Tončič TJA / peter.toncic@os-idrija.si
Karmen Grobin DRU, SCU / karmen.grobin@os-idrija.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Marta Erjavec 2., 3., 4. stopnja 2., 3., 4. stopnja marta.erjavec@os-idrija.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik majda.breitenberger@os-idrija.si

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Elektronski naslov
Marja Šifrer Vehar ŠSS, pedagog, učitelj DSP marja.sifrer-vehar@os-idrija.si
Mateja Habjanič ŠSS, psiholog, učitelj DSP mateja.habjanic@os-idrija.si
Tamara Ortar ŠSS (za ONIS in PPVI), inkluzivni pedagog, učitelj DSP tamara.ortar@os-idrija.si
Mojca Lapanja ŠSS, specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, učitelj DSP mojca.lapanja@os-idrija.si
Anamarija Ferfolja ŠSS, učitelj DSP anamarija.ferfolja@os-idrija.si
Katarina Mohorič ŠSS, učitelj DSP katarina.mohoric@os-idrija.si
Janja Kravos učitelj DSP janja.kravos@os-idrija.si
Karmen Grobin učitelj DSP karmen.grobin@os-idrija.si
Erika Kavčič učitelj DSP erika.kavcic@os-idrija.si
Kerstin Ornik učitelj DSP kerstin.ornik@os-idrija.si
Anja Kogoj učitelj DSP anja.kogoj@os-idrija.si
Mira Tratnik
Martina Vidmar
knjižničarka mira.tratnik@os-idrija.si
martina.vidmar@os-idrija.si
Boštjan Bogataj računalničar in organizator informacijske dejavnosti bostjan.bogataj@os-idrija.si

 

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@os-idrija.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@os-idrija.si.

Dostopnost