Skoči na glavno vsebino

Ob spremembi osebnih podatkov (sprememba imena, priimka, sprememba stalnega ali začasnega prebivališča) vas prosimo, da v tajništvo OŠ Idrija dostavite na vpogled uradni dokument oz. potrdilo o spremembi podatkov. Na podlagi vpogleda v uradni dokument bomo lahko podatke popravili v naših bazah podatkov.

Dostopnost