Skoči na glavno vsebino

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2016 v PODALJŠANEM BIVANJU

V oddelku podaljšanega bivanja 1.a, 2.a smo se v dneh od 15. – 23. novembra posvetili temi letošnjega tedna globalnega učenja »Delujmo skupaj za svet miru«. Prebrali smo nekaj knjig na to temo: Vsi se rodimo svobodni (Splošna deklaracija o človekovih pravicah v slikah), Vsak dan je Malalin dan, Odnosi med ljudmi in Vsi tukaj, vsi skupaj! Sproti smo si razlagali nove pojme ter v razgovoru obnavljali prebrano. Ogledali smo si tudi naslednje kratke animirane filme: Tudi ti si delček sveta, Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnem razvoju in Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti. Na zemljevidu sveta smo si ogledali, kje ležijo posamezne celine in države, ki so bile omenjene v literaturi. Zadnji dan smo še zapisali, kaj so si učenci od tega zapomnili in naredili plakat.

Učiteljica Živa Caruso

Od 13.-20.11 2016 je potekal Teden globalnega učenja. Z učenci podaljšanega bivanja 3.c, 4.b in 4.c razreda smo si najprej ogledali nekaj kratkih filmov o strpnosti, različnosti in pravičnosti v svetu. Nato smo se pogovarjali o neenakosti in različnosti otrok.

 

Na temo Otroci dežel tega sveta smo izdelali  iz kartona otroke tega sveta, ki se med seboj razlikujejo po barvi, a so v bistvi enaki in prav bi bilo, če bi imeli vsi enake možnosti glede vsega.

Učenci so si z zanimanjem ogledali filme, se pogovarjali in zelo radi so ustvarjali.

 

Učiteljica Erika Kavčič

 

V oddelku PB 1.b, 2b so si učenci v Tednu globalnega učenja ogledali animirane prispevke: Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in pravičnosti, Tudi ti si delček tega sveta, Prihodnost je v naših rokah in brali knjigi na temo človekovih pravic: Vsi se rodimo svobodni in Vsak dan je Malilin dan. Dejavnosti so potekale tekom celega tedna. V petek pa so učenci na to temo narisali risbico. Risbice smo pritrdili na tablo in vsak  učenec pred tablo razložil, kaj predstavlja njegova risbica.

Učiteljica Marija Majnik

Dostopnost