Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12- popr.)).

Spričevala lahko dvignete v tajništvu OŠ Idrija v času uradnih ur, to je od 9 h do 13 h, v petek, 23. 6. 2017, pa od 12 h do 14 h.