05 37 26 200 osidrija@os-idrija.si

PROGRAM SE ZAČNE IZVAJATI PO URNIKU, KI JE NAVEDEN NA OGLASNIH DESKAH, V SREDO 11.10. 2017

Nina Hvala, prof. športne vzgoje

Dostopnost