Skoči na glavno vsebino

Objavljamo sezname šolskih potrebščin. Najdete jih TUKAJ. Navedeni so učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2023/2024.

Osnovna šola Idrija omogoča učencem, da si brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada na začetku šolskega leta. Večina to možnost izkoristi. Dolžnost učencev je, da z izposojenim gradivom ustrezno ravnajo in ga na koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico.

Če si učbenikov ne želite izposoditi, prosimo, izpolnite ODJAVNICO in jo prinesite v šolsko knjižnico ali pošljite na elektronski naslov do 30. junija 2023.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo učno gradivo, to je delovne zvezke, prejeli v brezplačno uporabo prvi teden pouka.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja vsa sredstva za delovanje učbeniškega sklada in za nakup učnih gradiv za prvo triletje.

Elektronski naslov knjižnice: knjiznica@os-idrija.si

 

 

 

 

Dostopnost