Šolska knjižnica

knj_otroci

Vodja knjižnice: Mira Tratnik

e-naslov: knjiznica.osidrija@guest.arnes.si

Telefon: 05 37 26 220

 

Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 7. do 14. ure.

Knjižnica je zaprta, kadar knjižničarka

– izvaja pouk,
– se udeleži izobraževanj,
– zboli.