PPZ 8.r

Datumi pisnih preizkusov znanja za 8. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

15.11. SLO

23.11. MAT

25.11. TJA

29.11. SPH

2.12. SLO

7.12. NI2

8.12. ZGO

4.1. DKE (8.b)

5.1. DKE (8.a,8.b)

9.1. GEO

12.1. FIZ

16.1. BIO

18.1. KEM

2. ocenjevalno obdobje:

3.2. MAT

17.2. SLO

21.2. TJA

23.2. II1

24.3. SLO

12.4. NI2

19.4. SLO

11.5. GUM

15.5. GEO

18.5. FIZ

23.5. MAT

26.5. TJA

29.5. BIO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.