PPZ 8.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2018/19 za 8. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

21. 11. – SLO (8. a)
23.11. – SLO (8. b, 8. c)
22. 11. – TJA
28. 11. – ZGO (8.a)
29. 11. – MAT
30. 11. – ZGO (8.b, c)
3. 12. – GUM (8.b)
6. 12. – GUM (8.a, b)
17. 12. – SLO
10. 12. – FIZ
12. 12. – NI1/NI2
18. 12. – BIO
7. 1. – DKE (8.b, c)
8. 1. – DKE (8.a)
10. 1. – KEM (8.c)
11. 1. – KEM (8.a, b)
15. 1. – GEO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.