PPZ 9.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2017/18 za 9. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

25.10. – KEM

15.11. – NI3

21.11. – MAT

23.11. – NI1

27.11. – SPH

30.11. – TJA

4.12. – GUM (9.a, 9.b)

5.12. – FIZ

7.12. – GUM (9.c)

12.12. – SLO

11.12. – ZGO (9.b)

14.12. – ZGO (9.a., 9.c)

18.12. – GEO (9.a, 9.c)

20.12. – GEO (9.b)

10.1. – BIO (9.a, 9.c)

11.1. – BIO (9.b)

2. ocenjevalno obdobje

27.2. – MAT (pon)

6.3. – TJA

13.4. – SLO

17.4. – KEM (9. b in 9. c)

18.4. – KEM (9. a)

18.4. – GEO (9.b, 9.c)

20.4. – GEO (9.a)

24.4. – NI3

25.4. – MAT

26.4. – NI1

15.5. – FIZ

16.5. – SLO (9.a, 9.c)

17.5. – SLO (9.b)

22.5. – TJA

24.5. – SLO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.