PPZ 9.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2018/19 za 9. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

6. 11. – SLO
8. 11. – KEM (9.b, c)
9. 11. – KEM (9.a)
19. 11. – TJA
20. 11. – MAT
27. 11. – FIZ
4. 12. – GUM (9.b)
6. 12. – GUM (9.a, c)
12. 12. – SLO
10. 12. – ŠP1
14. 12. – ZGO (9.a)
13. 12. – ZGO (9.b, c)
19. 12. – GEO (9.b)
20. 12. – GEO (9.a, c)
17. 12. – NI3
10. 1. – BIO

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.